Författaren och lokalhistorikern Joakim inleder med att nu ska vi ge oss ut på böljan den blå. Kinda kanal från Horn som ligger högre än Linköping innebär att ån och kanalen rinner norrut mot Linköping och mynnar ut i sjön Roxen.

Kinda kanal från Horn i söder till Linköping i norr.
 

Berättar att han numera är muséitekniker i Gamla Linköping. Han presenterar även sin historiska fotobok Kinda kanal, första delen.

Kanalen påbörjades 1837. Först från Horn till Kvilla, så småningom till Linköping. Både sjöhöjning och sjösänkning, samt kanalgrävning krävdes samt uträtning av Stångåns slingriga sträckning. Som exempel nämnde han att det tog 13 timmar med båt från Roxens mynning in till Linköping 1855, innan ån gjordes mera båtvänlig.

Man fick gräva kanal på flera ställen och sluss vid varje fors. I Rimforsa grävde en 200 meter lång och 21 meter bred kanal, som ett exempel. I Tannefors fanns på 1800-talet 12 kvarnar.

Linköpings hamn var en period sveriges största insjöhamn. Hamnkontoret brann och såldes till Wahlbäcks repslageri. Byggnaden finns nu i gamla Linköping.

Gammal flygbild med Sockerbrukets skorsten till vänster och Roxen i bakgrunden

Joakim berättade och visade bilder på de första båtarna och berättade många intressanta historier om
händelser. Vilken möda tiderna krävde. Kanalen blev en viktig transportled för ved som lastades i skogarna och transporterades till Linköping och även till Stockholm. En resa som tog tre dygn enkel väg. Att lasta en pråm för hand kunde ta 2-3 dar.

Många unika bilder visade han och med pedagogisk precision en nytagen bild på samma plats för att tydlig visa hur den gamla platsen såg ut och hur det ser ut i dag.

Vid Hjulsbro fanns ett reparationsvarv där man tog upp båtarna sidledes och sjösatte efter reparation genom att såpa under båten så den gled lättare ner i ån i ett moln av såplödder. 1947 utfördes den sista frakten på kanalen.

Passagerarbåten KINDA såldes och ägdes bl a av hans farfar till en tredjedel. Såldes vidare till Norrköping där den nye ägaren gjorde det enkelt för sig och döpte om fartyget från KINDA till LINDA

1968 började båten KIND trafikera kanalen och gör så än.

Nu fortsätter Joakim med boken Kinda kanal del 2.

 
 

2018 - 09 - 17