Anna Lindberg i aktion

Är pressen tredje statsmakten? Strömmen av information är nu enorm. Vad är det som gör att vi kan lita på en journalist, frågar sig Anna.

All publicering måste ha en ansvarig utgivare som personligen ansvarig för att reglerna följs och har ett ensamansvar, för att falla under grundlagsskyddet.

Tryckfrihetsförordningen är den grundlag som reglerar yttrandefriheten i tryckta skrifter, främst tidningar, tidskrifter, broschyrer och böcker. Sverige har väldigt vida ramar för alla, att trycka och ge ut information till alla i Sverige. I övriga världen är 87% av befolkningen fråntagna den rätten. Där är informationen begränsad.

Inom dessa ramar styr lagar, regler och principer, annars skulle det inte funka. Bred yttrandefrihet kräver tydligt ansvar. Etik och allmänintresse. Allmänintresset är vad man har rätt att få veta i en demokrati. Vi behandlar inte alla lika. Maktpositioner privat och offentlig sektor granskas noggrannare. Vad en VD i ett privat företag gör och vad en politiker i maktposition gör med skattemedel är ett allmänt intresse.

Pressetiska regler. När någon tipsar gäller för journalisten att publicera. Frågan är varför eller om man ska säga nej. Journalisten frågar sig vem tjänar på publiceringen? Är generös och hör båda sidorna. Tar hänsyn till den personliga integriteten och är försiktig med att publicera namn. Anna tog några exempel från verkligheten och frågade publiken vad den tyckte. Många knepiga beslut mellan integritet och allmänintresse.

Ett exempel var en knarkkung med ett ovanligt namn som var gripen. Boende i Östergötland. Corren valde att inte publicera namnet med hänsyn till hans familj. I skåne publicerade en annan tidning namnet.

Om ett tips gäller en VD kanske det är rimligt att han/hon får två timmar på sig att svara eller förklara vad det handlar om. Gäller det en pizzabagare kanske det handlar om ett dygn i tid för att beskriva vari problemet består vad de kommer att göra. Vd:n i maktposition kan man avkräva snabbare svar.

Källskyddet som finns i grundlagen gäller även annonser. Om du tipsar en tidning är du alltid skyddad av källskyddet. Tidningen lämnar aldrig ut ditt namn. Inom offentlig sektor får man inte efterforska eller straffa källan.

Svaret på den inledande frågan är att alla lagar, regler, principer och ansvar som tidningen och journalister regleras av, bör vara en garanti för att vi kan lita på en journalist. I vart fall mycket mera
än allt som skrivs på sociala medier oftast utan något formellt ansvar. Är inte Annas ord utan en given slutsats.

2018-02-05