Bengt Göransson letar fram citat

-Tankar om demokratins villkor

Som medborgare har vi ANSVAR. Väljaren befrias inte från ansvar genom att välja utan väljaren tar ansvar för sitt val. Som medborgare har du fortfarande ansvar för det val du har gjort. Man är inte befriad från ansvaret när valet har gjorts utan man har ansvaret kvar.

Språket är viktigt

Bengt talar med glimten i ögat och framkallar flera igenkännande skratt. Det är vad många tänker och gör som betyder något. Opinioner bildas alltid i nära relationer mellan personer som litar på varandra.

Då vågar man säga vad man tycker. När du lyssnar, fundera en extra gång på vad som verkligen är sagt. Språket är viktigt. Vet du att läkarintyget inte finns kvar? Nu fyller läkaren i "det medicinska underlaget" som är ett formulär utfärdat av försäkringskassan.
Då var det läkarens intyg som patienten kunde använda. Nu är det medicinska underlaget ett formulär som läkaren fyller i, men ägs av försäkringskassan, säger Bengt. Det av läkaren utfärdade läkarintyget var patientens.
Det medicinska underlaget som läkaren fyllt i är försäkringskassans.

Av en KUND kan man bara kräva att den betalar, menar Bengt

Apoteket som ordnar kundkalas. Hur låter det bland mediciner och annat? Butiken är alltid viktigare än kunden i praktiken.
Vi behöver skaffa ett offentligt språk som betyder något, inte döljer. Skillnaden mellan hushållning o kommersiellt?

Inspirerande ämne, får publiken att tänka efter och även skratta
 

Om information som vi blir överösta av

Man ska samla på sig så mycket information som möjligt innan man fattar beslut är en vanlig uppfattning. Men Bengt hävdar att man kan lära sig att bara ta emot information som är relevant. Ett exempel. Kocken som gör maten efter sitt beprövade recept för en god rätt. Han tar till sig massor av nya tips hur maten ska bli ännu godare.
Om han tar till sig alla varianter och blandar i maten - blir den godare? Ne,j någonting helt annat.

 

Vision är ett vanskligt ord

En vision är en färdigtänkt tanke. En teoretiker är fortfarande sysselsatt med att tänka och är därmed inte färdig. Visionen är färdig. Teoretikern är sysselsatt med att tänka och fortsätter att arbeta. Att se på hindren och begränsningarna är en realitet. Spannet mellan det möjliga och önskvärda är det verkliga. Den som säger så idag blir hånad. Eftertanke eller dröjande är viktigt, men ses lite över axeln i dag.
Dröjandet eller eftertanke är viktigt. Tänk på vad som verkligen har sagts. Var noga med orden. Politiken behöver intellektualiseras säger f.d. kulturminister Bengt Göransson.

Föreläsningsföreningens ordf. Börje Söderqvist tackar Bengt Göransson med en bok

Man måste vara noga med orden

Yttryck tydligt, inte som nu när mycket döljs genom att försöka ge intryck av något annat. Som gammal kan man hamna på Hemmet. Nu heter det serviceboende. Valfrihet, vilka är alternativen som många har väldigt svårt att orka urskilja… Hitta rätt rytm. Busschauffören som kör lugnt, bromsar, gasar o svänger, håller tidtabellen. Den andra som tvärbromsar, rivstartar, häftiga svängar, kör som en dåre, han håller ändå inte tabellen, har man konstaterat. En f.d. chaufför i publiken reste sig och instämde.

 

2014-09-22