Ansvariga kommunalrådet Elias Aguirre inledde med att; vi arbetar hårt för att bygga ifatt.

Det känns bra att få utveckla en stad med fina anor. Vi tar oss an utmaningen att bygga vidare på hur stan har utvecklats under åren. Samtidigt gäller det att bygga hållbart ur olika perspektiv. Social och ekologisk hållbarhet, tillgång till utbildning, bostad, bra transporter etc.

Miljöpåverkan, koldioxidutsläpp, odlingsmark, hälsa tillgång till natur osv. Målsättningen är en rundare stad mera sammanhållen som växer mindre till ytan, tar tillvara grönområden och stadens läge vid Stångån.

Fokus på hållbara transporter och motverka segregation. Som i Skäggetorp, som behöver utvecklas. Finns en plan som bland annat bygger på att man ska kunna göra bostadskarriär inom Skäggetorp, genom att bygga flera bostadsrätter och villor. Nu är det så att när man börjar tjäna pengar så flyttar man till andra bostadsområden.

Skapa mångfald. Vallastaden där varje kvarter innehåller, hyreslägenhet, bostadsrätt, äganderätt och villa-alternativ. Ett växthus i varje kvarter som delägs av alla i kvarteret. Tinnerbäcksbadet som ska byggas centralt tillsammans med bostäder.

Linköping växer med 1000 – 2000 innevånare per år , oavsett bostadsbyggande. Innebär att år 2040 är vi 200.000 innevånare. Människor flyttar dit där det är intressant att bo, även om det är svårt att hitta boende. Så fungerar det. Hur stort Linköping ska bli får framtiden utvisa. Beror på samhällsutvecklingen avslutar Elias.

2017-09-18