Styrelsen

Utsedda av årsmötet

Ordförande

Börje Söderqvist
borjesoderqvist28@gmail.com


Ledamot

Marie Ohlsèn
marieohlsen123@gmail.com

Suppleant

Johan Hagesund
johan.hagesund@dibbforlag.se

Revisor

Jessica Sköld
jessicaskold@hotmail.com

Sekreterare, kassör

Marianne Carlsson
mcof@telia.com

Ledamot

Lars Danielsson
danielsson429@gmail.com