Professor Fredrik Nyström föreläser inför en fullsatt salong. Tyvärr fick inte alla plats utan ett tjugotal personer fick vända om.

Medelhavsmat, lite vin och gärna fett i stället för fettsnålt, motionera lagom, helst inte maratonlöpning är professorns budskap i sammanfattning. För mycket kolhydrater skapar bukfetma eller ”ölmage”.

Redovisar en Amerikansk studie omfattande ca 5000 diabetespatienter på lågfettkost i nio år. En finländsk studie i 6 år från 1975 visar att bantning resulterade i en kraftigt ökad dödlighet. Slutsats att misslyckad bantning är bäst. 

Lite övervikt bland medelålders och äldre är inte medicinskt farligt visar professorn genom flera genomförda studier.

Om man får välja mellan stroke och hjärtinfarkt är hjärtinfarkt en enorm fördel. Som patient får man nu en noggrann genomgång av hjärtat och alla blodkärl som tillhör systemet. Man blir helrenoverad med eventuella nya klaffar och blodkärl som kan innebära ett nytt liv.

Metabolism, eller ämnesomsättningen, processen som är själva grundvalen för livet. Professorn har en mätanordning som bl. a. mäter kroppens förbrukning av energi.
Mätanordningen ger svar på att småäta ofta är mindre effektivt än att äta mycket på en gång.

Forskning visar att fett, lite alkohol och lagom, ej stressande motion, kan vara nog så bra levnadsregler.
Avslutar med några råd. Motionera som du själv vill, helst inte maraton. För medelålders är lite övervikt inte farligt. Ät hellre ordentliga måltider i stället för att småäta. Grädde mättar mera än socker avslutar professorn vars slutsatser inte är helt okontroversiella. Men många känner stor sympati för ett levnadssätt så man kan leva både lätt, flott och hett.

2017-10-09