Föreläsaren Janne i kohagen

Tänk att vi har en så fantastisk mångfald så nära tätbebyggelsen och till och med en grön kil genom hela Linköping från Tinnerö i söder och sammanhängande till Rydskogen.
Mångfalden är jämförbar med Gotland.

Vem äter gäddor? Svar utter som troligen har tagit sig upp från Stångån. Mer än en har hittats överkörd på gator mellan Stångån och Tinnerö.
Uttern är på väg att etablera sig.

"Tinnerö - rött på kartan - norrut mot Vallaskogen, Rydskogen och vidare mot motorvägen. Här är den gröna kil genom Linköping som Janne pekar på".

Vi linköpingsbor tycker allt som oftast att alla grönområden byggs igen men glömmer att vi har stora gröna ytor inom närområdet, visar Jannes påpekande.
Janne visade bilder från hela året vår, sommar, höst och vinter med fåglar och växter. Törnskata, björktrast, strömstare, kaveldun i vacker formation, havsörn i toppen på en gran. Upptäcktes av åhörarna efter lite hjälp av Janne.
Ovanliga svampar till exempel bombmurkla som kan ses på bild.
Eken blommar
Bombmurkla

När havsörnen sitter helt stilla så tystnar alla andra fåglar som sitter tysta tills havsörnen börjar röra på sig. Då utbryter ett allmänt varnande med alla fåglars olika varningsrop.

Ugglekväll ordnas och det är populärt med många deltagare. Kattuggla brukar vi få se, sedan grillar vi och äter matsäck i mysig gemenskap, berättar Janne.

Enkelbeckasin visas på bild i ett träd. En bild på en korsning av gås och grågås som troligen inte kan föröka sig.

Öppna landskap kräver betande djur. Nu betar kor och får och de är dessutom trevliga att se. Man ska inte låta hundar springa lösa för då kan det hända olyckor vilket har inträffat när obetänksamma hundägare tror att de har koll.

Kaveldun
2013-09-30