Sofia, som även är VD för Visualiseringscenter i Norrköping, är fil mag i Kulturvetenskap och fil dr vid Tema Kultur och samhälle, en studie Radiobrevlåda och sociala problem.

Hon har läst 1000-tals brev (som finns i arkiv) som folk skickat till Sveriges Radio. Per Albin Hansson dotter Anna Lisa senare gift Söderblom 1940-55, var först som programledare. Lis Asklund tog över 1956. 

En rubrik: Från fattigsverige till modern tid, hur ska man leva med varandra? För att förstå radions genomslagskraft. Sverige hade en enda radiokanal. De allra flesta hade tillgång till radion som man lyssnade till i alla hem (före TV:ns tid).

När statsminister Per Albin Hansson framförde ett budskap hade det en enorm genomslagskraft. Så småningom väcktes tankar om en brevlåda, som man kunde skriva till anonymt och få svar direkt. 

Anna Lisa Söderblom var den första programledaren.  1956 tog Lis Asklund över. Programmet sändes vardagar kl 13-14. Brevlådan fick 100-tals brev i veckan från hela landet. Brevskrivarna kunde ställa frågor anonymt och fick svar direkt.

Se bilder med vad man skrev om och ett långt brev som exempel.

Sofia redogjorde grundligt för utvecklingen, läste brevexempel, hade inspelade brev som spelades upp i en bergsprängare. Många brev besvarades direkt i radion. En del i Röster i Radio, men även en del personliga svar lämnades.

Föreläsningen ger en stark bild av hur mycket information och kunskap som saknades hos brevskrivarna. Brevlådan fyllde en väldigt viktig funktion som är svår att förstå om man jämför dagens situation. Ändå lite förvånande att breven tycktes var välskrivna med dagens mått mätt. Enkla vardagliga djupt mänsklig okunnighet och bristande kunskaper om samhället. Brevens innehåll stämde inte alls med den officiella bilden.

Föreläsningsföreningens ordförande Börje Söderquist välkomnar Sofia

Omyndigförklarade, medmänskliga var en annan rubrik 1956. Lis Asklund arbetade under rubriken ”människor i mellan” om alla mänskliga frågor, som bostadsfrågor m.m. och så småningom inom sex och samlevnad. 

Brev med råd om otrohet var inte helt ovanligt.  Lis Asklund hade ett grundmurat förtroende. En mycket ansvarsfull roll, att lämna råd i svåra situationer, som hon skötte så bra att breven strömmade in.

Lis Asklund
Anna Lisa Söderblom

Som avslutning refererades ett långt brev bl. a. om otrohet. Brevskrivaren fick rådet att försöka hålla ihop äktenskapet och leva vidare.

Vid en efterföljande frågestund konstaterades att i dag är det precis tvärtom. Man skiljer sig på löpande band. 

Andra motsvarigheter i dag. Festande mobiliserande och radiopsykologen var olika förslag.

2019 - 02 - 11