Skojigt att så många är intresserade inledde Karin inför en fullsatt hörsal (tyvärr fick ett 30-tal inte plats utan fick vända hem).
Karin är även intresserad av vittnespsykologi - vad vi minns och vad vi oroar oss för. T ex stängde jag av spisen?

Olika strategier för att komma ihåg. Hjärnan förändras hela tiden, säger Karin.

Lars Nyberg professor och minnesforskare i Umeå sedan 20 år säger att hjärnan fungerar bättre med åren och att vi kan träna vårt minne och bevara minnets kapacitet livet ut. Hjärnan har 100 miljarder hjärnceller och vi får ca 1400 nya varje dag livet ut. På en fråga när hjärnan tar ”pension” så är svaret att det finns inga vetenskapliga bevis för att hjärnan tar pension men den fungerar långsammare med åren (har flera lagt märke till).

Vi har olika minnen. Dels arbetsminne och långtidsminnet som har en oändlig kapacitet. Problemet är att hitta bland alla lagrade fakta och intryck. Närminnet eller arbetsminnet kan jämföras med datorns arbetsminne och hårddisken med långtidsminnet, men med en stor skillnad - hjärnan har ett oändligt (obegränsat) utrymme.

Jonas von Essen en svensk minnesatlet kan memorera 50.000 decimaler av Pi, som exempel på minneskapacitet och träning?

Olika tekniker. Repetition och visualisering.

Alla fick varsitt papper och en penna vid entrén. Karin startade en praktisk övning som alla deltog i. Först fick vi se 15 ord. Därefter fortsatte föreläsningen en bra stund. Efter den ”distraktionen” testade vi minnet genom att skriva ner orden. De vi kom ihåg alltså.
Det vanligaste resultatet är sju rätt plus minus 2, säger Karin. Någon påstod sig kunna alla.

Karins viktigaste lärdom för att komma ihåg. Gör det enklare för hjärnan genom att visualisera med bilder och/eller sammanhang. Försök att få in det du ska minnas helst i ett meningsfullt sammanhang.

Vi fick 15 nya ord. Nu fick var och en i uppgift att skriva en egen berättelse med ”bilder” och därefter fortsatte föreläsningen. Efter en bra stunds fortsatt föreläsning fick vi var och en gå igenom sin berättelse. Och vips! Nu kunde många alla femton orden mot tidigare sju, plus minus 2!

Tekniken fungerar! Karin berättar att ”atleterna” på minnesområdet. som kommit igång med tekniken, vill utöka till 30 senare 50 ords lärande. Och det funkar – fan tro´t.

Johan Hagesund tackar Karin Holmbom med en blomma

2019 - 09 - 30