Inleder med att visa en liten vacker blå kinaskål. Klarblått betyder att Kina är öppet för handel m.m. och svagare blått stängt. Öppet eller stängt - motsatsernas Kina menar Ola.
Från att har varit helt utfattigt till världens största ekonomi, öppet för affärer men stängt för idéer.

Det finns en växande oro för att Kina ”lägger sig i”, Taiwan är ett kärnintresse.
Utvecklingen av ekonomin, tillverkning, ekonomiska system mm har varit och är enorm. Mänskliga rättigheter anses vara eller är ett hot. Alla kineser är skyldiga att på begäran samarbeta med säkerhetstjänsten. 2030 går Kina om USA och tar världsherraväldet - är prognosen. 

Kina har total kontroll överallt inom landet. Kinesisk filosofi är en ny världsordning. Handelsvägar planeras och utvecklas på ett sätt som inte kan blockeras av USA (se bild). De lämnar bistånd utan krav men mot lån som betalas med ränta i form av att köpa kinesiska varor och tjänster.

Vad Kina vill
Vägar som inte kan blockeras av USA

Samhällskontroll, det finns kameror överallt. Ett exempel inom trafficking. Ett treårigt barn försvann. Genom bevakningssystemen kunde barnet hittas och skyldiga gripas, allt löstes på 15 timmar. Visar att övervakningen fungerar. Man kan höra reaktioner som; ”oj va bra - då kan man lita på folk”, är en variant. 

Andra exempel på strategin att ta åt sig makt. Kina erbjöd Lysekils kommun en stort raffinaderi med beprövat upplägg mot lån. Kommunen backade ur. Erbjuder liknande lösningar till bl.a. Tallin och Finland med flera. I Afrika har Kina stora intressen.
Kina har skrivit på Parisavtalet. Kina har flest antal kärnkraftverk i världen och industrin bygger fortfarande på kol.

Kinas ambassad vet vad jag skriver säger Ola. Korruptionen bekämpas och har delvis fått praktiska effekter. Man gör nedslag i bokhandeln för att behålla greppet om vad som skrivs och publiceras.

Kanske ändå inte så bra för Kina heller om folket blir FÖR lydiga.
Inom utbildning och även Universiteten är världsledande. 

Kinas filosofi är att utbildning är vägen framåt avslutar Ola. 

Under frågestunden ställde Amnesty en fråga om vad han kände till om den svenske medborgarens och bokförläggaren Gui Minhais situation. Ola redovisade sin uppfattning som är att Kina betraktar och behandlar honom som om han är kinesisk medborgare och inte svensk.

2019 - 03 - 18